Zelené stěny

Důležité je mít jasnou představu, jaký smysl má zelená stěna plnit, a také dobře vyhodnotit podmínky, kde se bude instalovat.


Pokud zvažujete zelenou stěnu do nových nebo nově rekonstruovaných prostor, doporučuji se o potřebách stavební připravenosti informovat již ve fázi projektu. Zelenou stěnu lze instalovat i dodatečně s minimálními stavebními zásahy s některými kompromisy na straně automatizace a následné péče.

Klíčové faktory pro dlouhodobě krásnou zelenou stěnu:

  • volba a uspořádání rostlin
  • denní světlo a umělé osvětlení
  • pravidelná odborná péče.

Budeme spolu řešit tyto oblasti:

  • rozměry a umístění
  • technické parametry nosné stěny
  • skladbu rostlin a celkový vzhled
  • osvětlení
  • systém závlahy a odvodnění
  • pravidelnou údržbu

Alternativy k zeleným stěnám

mobilní paravany / obrazy