Jak probíhá příprava a realizace

Najdu řešení pro Vaši konkrétní situaci

Jaký je postup před a po realizaci?

  1. Po prvotním kontaktu se sejdeme se v prostorách, kam se budou rostliny instalovat nebo kde je potřeba rostliny revitalizovat. Seznámím se s prostředím, vaší představou, světelnými a teplotními podmínkami atd. Vybereme typ okrasných květináčů – pokud jsou potřeba.
  2. Připravím nabídku a kalkulaci. Vybírám rostliny, o kterých vím, že se jim u vás bude dařit a budou se na vybrané stanoviště hodit – budou prospívat a dobře vypadat. V případě revitalizace doporučím odborný zásah.
  3. Od návrhu se můžeme odrazit dál. Většinou již není potřeba další schůzka, ale jen telefonické nebo e-mailové upřesnění a doladění.
  4. Po schválení nabídky začíná vlastní realizace. Od ověřených pěstitelů a dodavatelů objednám rostliny, okrasné obaly a další materiál. Domluvíme si termín instalace či odborné údržby. Termín ještě několik dní předem znovu potvrdím.
  5. V den „D“ proběhne vlastní instalace nebo zásah. Také vás proškolím v tom, jak o rostliny pečovat, a dostanete přehledný manuál s informacemi.
  6. Za 3-5 týdnů od instalace nových rostlin překontroluji jejich stav – jak se aklimatizovaly, jestli se jim v novém prostředí náležitě daří a jestli je péče o rostliny v pořádku.

Co nejčastěji řeším se zákazníky?

Zachovat původní rostliny nebo je nahradit?

Rostliny v dobrém stavu nebo perspektivní do budoucna můžeme ponechat. Ale ostatní je vhodné nahradit. Firma není sbírkový skleník.

Ve firmě jsou rostliny, které si donesli sami zaměstnanci a chtějí se o ně i starat.

Doporučuji sjednotit okrasné obaly, aby byla zachována firemní kultura. V reprezentativních prostorách firmy doporučuji ponechat pouze firemní zeleň.

O údržbu rostlin se stará několik lidí.

Postupujte podle manuálu údržby, který dodávám ke každé realizaci.

Vyberte dvě osoby se zodpovědností a vřelým vztahem k rostlinám. Péče o zeleň zabere 2-3 hodiny/1x za 14 dnů podle počtu a velikosti rostlin. V letních měsících musí být zálivka častější. Nezdá se to, ale je to časově náročný a zodpovědný úkol. Jedno přelití rostlin může v krátké době způsobit jejich úhyn.

Zaveďte udržovací kalendář a zapisujte, kdy byla provedena zálivka (toto je naprosto nutné, pokud se v péči o rostliny střídá více osob).

Osoba zodpovědná o údržbu se často mění.

Postupujte stejně, jako v předchozím případě. Případně zvažte, jestli by pravidelná údržba o rostliny nebyla vhodná zajistit odborníkem.