Jak probíhají přípravy a realizace

Najdu řešení pro Vaši konkrétní situaci

Jaký je postup před a po realizaci?

  • Nejčastěji se kontaktujeme nejprve telefonicky (či e-mailem) a já zjišťuji základní informace o aktuální situaci před první společnou schůzkou.
  • Sejdeme se v prostorách, kam se budou rostliny instalovat, nebo kde je potřeba rostliny obměnit či revitalizovat. Seznámím se s prostředím a atmosférou, vaší představou, světelnými a teplotními podmínkami atd. Vytypujeme si okrasné květináče – pokud je potřeba.
  • Připravím nabídku a kalkulaci. Vybírám rostliny, o kterých vím, že se jim u vás bude dařit a budou se na vybrané stanoviště hodit i vizuálně. V případě revitalizace doporučím odborný zásah.
  • Od návrhu se můžeme odrazit. Většinou již není potřeba další schůzka, ale telefonické nebo e-mailové upřesnění, vyladění.
  • Pokud jste s nabídkou a její finální podobou spokojeni, pustíme se do realizace: objednávky nových rostlin, okrasných obalů, vše od prověřených pěstitelů a dodavatelů. Domluvíme si termín instalace či odborné údržby, který si s vámi ještě cca 2 dny předem znovu potvrdím.
  • V den „D“ proběhne instalace, proškolení o rostlinách a požadavcích na jejich péči a dostanete přehledný manuál s informacemi k vašim rostlinám.
  • Za 3-5 týdnů od instalace nových rostlin do kanceláří nebo vašeho domova bych rád překontroloval stav rostlin, jak se aklimatizovaly a jestli se jim v novém prostředí náležitě daří a péče o rostliny je v pořádku.

Co nejčastěji řeším se zákazníky?

Zachovat původní rostliny nebo je nahradit?

Rostliny v dobrém stavu nebo perspektivní do budoucna rozhodně ponecháme. Ale ostatní je vhodné nahradit. Firma není sbírkový skleník.

Ve firmě jsou rostliny, které si donesli sami zaměstnanci a chtějí se o ně i starat.

Doporučuji sjednotit okrasné obaly, aby byla zachována firemní kultura. V reprezentativních prostorách firmy doporučuji ponechat pouze firemní zeleň.

O údržbu rostlin se stará několik lidí.

Vyberte dvě osoby se zodpovědností a vřelým vztahem k rostlinám. Péče o zeleň zabere 2-3 hodiny/1x za 14 dnů podle počtu a velikosti rostlin. V letních měsících více hodin nebo výše uvedené 1x týdně. Nezdá se to, ale je to časově náročný a zodpovědný úkol. Jedno přelití rostlin může znamenat jejich úhyn v krátké době.

Zaveďte udržovací kalendář a zapisujte, kdy byla provedena zálivka (naprosto žádoucí, pokud se střídají osoby v péči o rostliny).

Postupujte podle manuálu údržby o rostliny.

Osoba zodpovědná o údržbu se často mění.

Stejně jako v předchozím bodu, případně zvažte, jestli by pravidelná údržba o rostliny nebyla vhodná zajistit odborníkem.