Péče o rostliny

Rostliny jsou živý materiál. Ve svých genech si nesou informace o podmínkách svého původního výskytu. Většina pokojových rostlin má svůj původ v tropických nebo subtropických podmínkách. Díky svým schopnostem aklimatizovat se zvládají růst i v našich interiérech. Pokud víme, jak se o konkrétní rostlinu správně starat i s ohledem na její prapůvod, odmění se nám svým růstem.

Pravidelná péče 1 až 2x měsíčně

Vaše rostliny jsou ve špičkovém stavu. Stále!

O co se postarám:

 • pravidelnou zálivku
 • ošetření rostlin
 • vystřižení žlutých listů
 • vyvázání nových přírůstků – důležité pro harmonický vzhled a správný růst
 • oprášení rostliny
 • v případě napadení škůdci – okamžitý zásah a zamezení rozšíření na další rostliny
 • hloubkovou jarní údržbu
  • dosypání substrátu
  • aplikace dlouhodobě působícího hnojiva
  • zastřižení rostlin
  • vystřižení nežádoucích výhonů
  • přesazení, je-li nutné

Jednorázová hloubková údržba

Jednou za rok, nejčastěji na jaře, provedu hloubkovou údržbu vaší zeleně.

 • překontroluji stav rostlin
 • rostliny přesadím, je-li nutné
 • provedu hloubkové očištění rostlin, tj.:
  • opráším je
  • aplikuji dlouhodobě působící hnojivo
  • zastřihnu rostlinu do kompaktního vzhledu
  • vyvážu přírůstky pro nastavení správného růstu
  • vystřihnu nežádoucí výhony
  • dosypu substrát
 • doporučím obměnu rostlin, které jsou již na konci své životnosti

Proč je potřeba rostliny udržovat alespoň 1x ročně?

 • Usměrníte růst správným zastřižením a vyvázáním.
 • Přesazením optimalizujete velikost kořenového balu a kořeny se provzdušní.
 • Pokud je rostlina příliš veliká na svůj květináč, je vhodné ji přesadit do většího, aby měla dostatek substrátu pro další růst.
 • Přihnojením se doplní živiny, které rostlina během růstu spotřebovává.
 • Oprášení uvolní průduchy a současně vylepší celkový vzhled rostliny.

Srovnání odborné a neodborné péče

Jedná se o stejný druh rostliny (lopatkovec), která je nenáročná a snáší dobře podmínky různých stanovišť. Obě rostliny jsou stejně staré a mají velice podobné podmínky. Fotografie je pořízená dva roky po dodání k zákazníkovi. Proč je mezi nimi takový rozdíl?

U rostliny realizuji 1x ročně hloubkovou údržbu. Po zbytek roku je v pravidelné péči člověka, jehož pracovní náplní není „pravidelná péče o rostliny“. Přestože se osoba o rostliny stará ráda, péče není pravidelná a odborná. Rostlina zrcadlí časté výkyvy v zálivce a absenci rosení listů.

O tuto rostlinu se po dobu dvou let starám pravidelně 2x měsíčně já. U rostliny vždy překontroluji vlhkost substrátu, doplním množství vody s ohledem na roční období a okolní podmínky, rostlině vystřihnu špatné listy a opráším ji a porosím vodou. Hloubková údržba probíhá 1x ročně stejně jako u rostliny vlevo.

Chcete mít i vaše rostliny ve špičkovém stavu?